PL EN

Polski Ład 2.0 - zmiany od 1 lipca 2022 r.

19 VII 2022

Od dnia 01 lipca 2022 weszła w życie ważna nowelizacja przepisów tzw. Polskiego Ładu. Część zmian będzie mieć skutki wstecz, od stycznia 2022 roku, część natomiast będzie obowiązywać od lipca 2022 lub dopiero od stycznia roku następnego.

Wprowadzone przepisy będą wpływać na wysokość zobowiązań podatkowych i ZUS przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracowników. Warto zapoznać się z nimi i przeanalizować dostępne rozwiązania, w celu dopasowania najlepszego z nich i wykorzystania potencjalnej możliwości obniżki obciążeń fiskalnych.

Poniżej lista najważniejszych zmian, które w kolejnych podpunktach zostały omówione szczegółowo:

 1. Możliwość zaliczenia w koszty/odliczenia od dochodu części składki zdrowotnej przy podatku liniowym 
 2. Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o część składki zdrowotnej przy ryczałcie 
 3. Zmiany w zakresie zwrotu nadpłaconych rocznych składek zdrowotnych 
 4. Obniżenie stawki podatkowej na skali podatkowej 
 5. Likwidacja ulgi dla klasy średniej 
 6. Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie roku 
 7. Zmiany w zakresie oświadczeń PIT-2 dla zatrudnionych 
 8. Likwidacja mechanizmu rolowania zaliczek na podatek od wynagrodzeń 
 9. Przywrócenie zasad rozliczania dla osób samotnie wychowujących dzieci 
 10. Podwyższenie limitu zarobków dziecka przy wspólnym rozliczeniu z nim

Nowelizacja przepisów ma z założenia przynieść obniżki podatkowe. Odpowiednia reakcja na nią, w tym przeanalizowanie potencjalnej zmiany formy opodatkowania pozwoli na wykorzystanie korzyści dla przedsiębiorcy, w zależności od poziomu jego przychodów i dochodów – zarówno tych już osiągniętych, jak i szacowanych na drugą połowę roku. 

Poniżej rozwinięcie w kwestii poszczególnych zmian.

Zmiany dla JDG

Składki ZUS

Kwoty składek społeczny i na Fundusz Pracy, jak również możliwość korzystania z ulg typu ulga na start lub preferencyjny ZUS i mały ZUS plus pozostają bez zmian. Polski Ład 2.0. wprowadza natomiast możliwość częściowego odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconych składek zdrowotnych dla osób rozliczających się: 

 1. Podatkiem liniowym 
 2. Zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

Osoby rozliczające się skala podatkową wciąż nie będą odliczać składek zdrowotnych.

Odliczenie składki zdrowotnej przy podatku liniowym: 

Jak jest? 

Składki zdrowotne opłacana jest przez przedsiębiorcę rozliczającego się podatkiem liniowym wynoszą 4,9% od dochodu. Za okresy, gdy występuje strata podatkowa, przedsiębiorca opłaca zdrowotną w minimalnej wysokości - 270,90 zł miesięcznie. 

Jak będzie? 

Składki zdrowotne mogą być zaliczane do kosztów podatkowych lub odliczane od podstawy opodatkowania do limitu 8700 zł rocznie. Przepisy zadziałają z mocą wsteczną – odliczeniu podlegać będą również składki zdrowotne zapłacone w okresie styczeń – czerwiec 2022. 

REALNA KORZYŚĆ PODATKOWA WYNOSI 8.700 zŁ x 19% = 1.653 zł rocznie.

Odliczenia można dokonać już na etapie wyliczania zaliczki na podatek za czerwiec/II kwartał 2022. Gdy kwota opłaconych składek była równa co najmniej 8.700 zł, odliczenie następuje jednorazowo przy wyliczeniu zaliczki na podatek za lipiec. Jeżeli za okres od stycznia do czerwca 2022 przedsiębiorca opłacił składki zdrowotne w wysokości niższej niż 8.700 zł, może dokonywać odliczeń za kolejne okresy. 

Odliczenie składki zdrowotnej przy zryczałtowanym podatku dochodowym 

Jak jest? 

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od stycznia 2022 opłacają składkę zdrowotną w wysokości, która uzależniona jest od rocznego przychodu przedsiębiorcy. Nie ma tu znaczenia stosowana stawka podatku. 

Poniżej zestawienie wymiaru składki zdrowotnej w zależności od progu przychodów: 

 • roczne przychody nie przekraczają 60 000 zł – 335,94 zł/mc 
 • roczne przychody między 60 000 zł a 300 000 zł – 559,89 zł/mc 
 • roczne przychody wyższe niż 300 000 zł – 1.007,81 zł/mc 

Jak będzie? 

Składki zdrowotne mogą być odliczane od podstawy opodatkowania (przychody minus zapłacone składki społeczne) w wysokości 50% zapłaconej kwoty. Jeżeli roczne przychody mieszczą się w danym progu, odliczenie wyniesie: 

 • roczne przychody nie przekraczają 60 000 zł – 167,97 zł/mc (razy stawka ryczałtu) 
 • roczne przychody między 60 000 zł a 300 000 zł – 279,95 zł/mc (razy stawka ryczałtu) 
 • roczne przychody wyższe niż 300 000 zł – 503,91 zł/mc (razy stawka ryczałtu) 

Odliczenia można dokonać już na etapie wyliczania zaliczki na podatek za czerwiec/II kwartał 2022.

REALNA KORZYŚĆ PODATKOWA WYNOSI połowa zapłaconej składki zdrowotnej x stawka ryczałtu rocznie 

Rozliczenie roczne składek ZUS

Rozliczenie roczne składek ZUS, w tym składki zdrowotnej dokonywane będzie w dokumencie składanym do ZUS za kwiecień 2023, czyli za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania podatkowego. 

W przypadku nadpłaty lub niedopłaty składek: 

 • niedopłata – powoduje konieczność uregulowania różnicy – do 20.05.2023, czyli w terminie płatności składek za kwiecień roku następnego 
 • nadpłata – oraz jej rozliczenie następuje na podstawie wniosku przygotowanego przez ZUS i udostępnionego na PUE. Mamy dwie możliwości: 
  • o zwrot pieniędzy podatnikowi – jeżeli złożymy wniosek udostępniony przez ZUS w terminie miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania rocznego (czyli do końca maja – wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane) i nie posiadamy żadnych innych zaległości w ZUS 
  • o rozliczenie z bieżącymi zobowiązaniami – gdy nie złożymy wniosku udostępnionego przez ZUS; nadpłata będzie możliwa do rozliczenia tylko do końca roku, gdy nie wykorzystamy jej w tym terminie – przepadnie Korekty DRA i rocznej podstawy ZUS możliwa jest: 
   • do dnia przekazania wniosku o zwrot nadpłaty, lub 
   • do końca czerwca roku następnego – gdy nie wystąpiła nadpłata. 

Po tym terminie korygowanie podstawy składki zdrowotnej nie będzie możliwe.

Podatki dochodowe

W zakresie podatków dochodowych główna zmiana dotyczy skali podatkowej. Dla liniówki i ryczałtu, zasady rozliczania podatku, poza możliwością częściowego odliczenia składki zdrowotnej, pozostają jak dotychczas. 

Zmiany w podatku na zasadach ogólnych – skala podatkowa to przede wszystkim: 

 1. Obniżenie stawki podatku z 17% na 12% dla I progu podatkowego 
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej 

Dodatkowo przedsiębiorcy rozliczający się do tej pory liniówką lub ryczałtem będą mogli zmienić formę opodatkowania na 2022 rok na skalę podatkową. 

Obniżenie stawki podatkowej na skali podatkowej 

Jak jest? 

Stawka podatku na skali podatkowej uzależniona jest od rocznego dochodu przedsiębiorcy (przychody minus koszty minus zapłacone składki społeczne). Dla I progu podatkowego, czyli 120.000 zł dochodu rocznie, podatek wynosi 17%. Dla dochodu powyżej 120.000 zł (II próg podatkowy) – 32%. 

Skala podatkowa do dnia 30.06.2022 wygląda jak poniżej:

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad do
  120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
120 000   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku to 30.000 zł rocznie. Dla dochodu rocznego do w/w kwoty przedsiębiorca nie płaci więc podatku dochodowego. 

Przy skali podatkowej występuje tak zwana kwota zmniejszająca podatek, czyli kwota, która powoduje zmniejszenie podatku dochodowego. Dla stanu prawnego do dnia 30.06.2022 wynosi ona 425 zł miesięcznie. Jest to związane z kwotą wolną od podatku i stawką podatkową: 

30.000 x 17% = 5.100/12 = 425 zł /mc

Jak będzie? 

Dla przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową, stawka podatku na I progu zostaje obniżona z 17% na 12%. Jednocześnie stawka na II progu pozostaje bez zmian i wynosi 32%. 

Skala podatkowa po zmianie przepisów wygląda jak poniżej:

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad do
  120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
120 000   10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30.000 zł rocznie, ale w związku ze zmianą stawki podatkowej, zmniejszeniu uległa kwota zmniejszająca podatek. Będzie ona wynosić 300 zł miesięcznie, co wynika z wyliczenia: 

30.000 x 12% = 3.600/12 = 300 zł /mc

Nowa skala podatkowa obowiązywać będzie z datą wsteczną, od 01.01.2022. 

Zaliczka płacona w licu za czerwiec będzie już liczona wg nowej skali. Nie korygujemy zaliczek zapłaconych w okresie styczeń-czerwiec 2022. Wyrównanie nastąpi w zeznaniu rocznym. 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej 

Jak jest? 

Ulga dla klasy średniej w stanie prawnym do 30.06.2022 przysługuje przedsiębiorcom, których dochody roczne mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. 

Jak będzie? 

W związku ze zmianą przepisów ulga dla klasy średniej ulega likwidacji, ze skutkiem od 01.01.2022. Wszelkie wyrównania z tym związane nastąpią w zeznaniu rocznym za 2022 rok. 

Możliwość zmiany formy opodatkowania na 2022 rok 

Przedsiębiorcy opodatkowani liniówką lub ryczałtem mogą zmienić formę opodatkowania za 2022 rok zgodnie z zestawieniem: 

 1. Liniówka => skala podatkowa – ze skutkiem od 01.01.2022 
 2. Ryczałt => skala podatkowa – ze skutkiem od 01.01.2022 
 3. Ryczałt => skala podatkowa – ze skutkiem od 01.07.2022 

Zmiana z liniówki na skalę 

Następuje ze skutkiem na 2022 rok, od 01.01.2022. Zaliczki opłacone za okres styczeń – maj nie podlegają korekcie, a do końca roku opłacamy podatek na dotychczasowych zasadach – wyrównanie nastąpi w zeznaniu rocznym. 

Zawiadomienie o zmianie: 

 • Poprzez złożenie zeznania rocznego PIT36 (zamiast PIT36L) w terminie do 30.04.2023. 

WAŻNE! Aby zmienić skutecznie formę opodatkowania na skalę podatkową, nie możesz za 2022 złożyć PIT36L Zmiana dotyczyć będzie tylko 2022 roku – jeżeli chcesz kontynuować opodatkowania na skali za kolejne lata – zgłoś ten fakt w CEIDG w 2023 roku

Zmiana z ryczałtu na skalę ze skutkiem od 01.01.2022 

Zaliczki opłacone za okres styczeń – maj nie podlegają korekcie, a do końca roku opłacamy podatek na dotychczasowych zasadach – wyrównanie nastąpi w zeznaniu rocznym. 

Kwota wolna od podatku oraz I próg podatkowy dotyczą dochodów za okres styczeń-grudzień 2022. 

Zawiadomienie o zmianie: 

 • Poprzez złożenie zeznania rocznego PIT36 (zamiast PIT28) w terminie do 30.04.2023. 

WAŻNE! Aby zmienić skutecznie formę opodatkowania na skalę podatkową, nie możesz za 2022 złożyć PIT28 Zmiana dotyczyć będzie tylko 2022 roku – jeżeli chcesz kontynuować opodatkowania na skali za kolejne lata – zgłoś ten fakt w CEIDG w 2023 roku UWAGA! Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki osobowej i planujesz zmianę na ryczałt, wszyscy wspólnicy muszą dokonać takiego wyboru. W przeciwnym razie zmiana będzie nieskuteczna.

Zmiana dotyczyć będzie tylko 2022 roku – jeżeli chcesz kontynuować opodatkowania na skali za kolejne lata – zgłoś ten fakt w CEIDG w 2023 roku 

UWAGA! Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki osobowej i planujesz zmianę na ryczałt, wszyscy wspólnicy muszą dokonać takiego wyboru. W przeciwnym razie zmiana będzie nieskuteczna.  

Zmiana z ryczałtu na skalę ze skutkiem od 01.07.2022 

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem mogą także wybrać skalę podatkową do opodatkowania swoich dochodów osiąganych od 01.07.2022. 

W takim wypadku: 

 • Przychody/dochody osiągnięte w okresie styczeń – czerwiec 2022 pozostaną opodatkowana ryczałtem W terminie do 30.04.2023 należy złożyć zeznanie PIT28 
 • Przychody/dochody osiągnięte w okresie lipiec – grudzień 2022 będą opodatkowane skalą podatkową W terminie do 30.04.2023 należy złożyć PIT36 
 • Pierwszą zaliczkę wg skali liczymy za lipiec 2022 
 • Przysługuje pełna kwota wolna od podatku oraz kwota I progu podatkowego od dochodów uzyskanych w miesiącach lipiec – grudzień 2022 

Zmiany należy dokonać w CEIDG w terminie między 01 lipca 2022 a 22 sierpnia 2022. 

WAŻNE! Zmiana dotyczyć będzie 2022 roku i lat następnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania na 2023 rok. 

UWAGA! Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki osobowej i planujesz zmianę na ryczałt, wszyscy wspólnicy muszą dokonać takiego wyboru. W przeciwnym razie zmiana będzie nieskuteczna. 

Konsekwencją zmiany będzie: 

 1. obowiązek zaprowadzenia KPiR 
 2. konieczność przeliczenia składek zdrowotnych zgodnie z faktycznie wybraną formą opodatkowania na 2022 rok 
 3. obowiązek ujęcia remanentu – jeżeli nie był sporządzany, przyjmujemy jako wartość 0,00 zł  

Kasy fiskalne i terminal płatniczy

Integracja terminala płatniczego z kasą fiskalną 

Posiadacze kas fiskalnych od stycznia 2022 roku mają obowiązek umożliwienia swoim klientom dokonywania płatności bezgotówkowych. Może mieć to formę płatności kartą lub telefonem. 

Dodatkowo przedsiębiorcy posiadający kasy fiskalne online muszą najpóźniej 01 lipca 2025 umożliwić integrację terminala płatniczego z kasą fiskalną, co ma zapewnić bezpośredni wgląd organom podatkowym w otrzymane przez przedsiębiorcę płatności. Powyższy obowiązek nie dotyczy posiadaczy kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Termin został przesunięty z początkowo planowanej daty 01 lipca 2022.

Zmiany dla pracowników

Stawka podatku i ulga dla klasy średniej 

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia opodatkowani są skalą podatkową. W związku z tym dotyczą ich zmiany ze skutkiem od 01 stycznia 2022:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej 
 • obniżka stawki podatku na I progu – z 17% na 12% - pierwsza zaliczka wg nowych zasad będzie liczona od wynagrodzenia wypłaconego w lipcu (nawet jeśli jest to wynagrodzenie za czerwiec) – reszta konsekwencji zmian zostanie wyrównana w zeznaniu rocznym 

PIT-2 

Zmiany związane z PIT-2 wchodzą w życie ze skutkiem od 01 stycznia 2023 i dotyczą: 

 • możliwości składania PIT-2 również przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 
 • możliwości składania PIT-2 u więcej niż jednego pracodawcy – max u 3; w takim wypadku kwota wolna od podatku zostaje rozdzielona między płatnikami (między wyliczeniami wynagrodzenia u poszczególnych pracodawców) zgodnie z zestawieniem: 
  • złożenie PIT-2 u jednego pracodawcy – kwota zmniejszająca podatek – 300 zł/mc 
  • złożenie PIT-2 u dwóch pracodawców – kwota zmniejszająca podatek – 150 zł/mc 
  • złożenie PIT-2 u trzech pracodawców – kwota zmniejszająca podatek – 100 zł/mc 

PIT-2 uwzględniany jest przez pracodawcę najpóźniej w miesiącu następnym po miesiącu otrzymania od pracownika. 

Pozostałe 

Rozliczenie jako samotny rodzic 

Zmiana przepisów powoduje powrót do zasad rozliczania dla osób samotnie wychowujących dzieci, jakie obowiązywały do 2021 roku, czyli: 

 • zostaje zlikwidowana ulga w stałej kwocie 1.500 zł rocznie 
 • podatek liczony jest jako dwukrotność podatku od połowy dochodów rodzica 

Wspólne rozliczenie z dzieckiem 

W rozliczeniu rocznym za 2022 rok następuje podwyższenie limitu zarobków, jakie dziecko może osiągnąć, nie tracąc preferencji podatkowych przez rodziców (możliwość wspólnego rozliczenia). 

Kwota wzrasta do wysokości 16.061,28 zł. 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.