PL EN

Obszary działalności

Wielowymiarowe wsparcie twojej działalności

Zajmujemy się kompleksową obsługą rachunkowo-księgową działalności gospodarczych firm, spółek oraz osób indywidualnych. Prowadzimy obsługę księgową stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji non profit. Zajmujemy się także obsługą kadrową naszych klientów.

Wycena naszych usług jest zawsze uzależniona od ilości pracy potrzebnej w danym miesiącu do realizacji postanowień umowy. Każdy podmiot ma swoją specyfikę, dlatego nie sposób umieścić go w sztywne ramy cennikowe. Jesteśmy elastyczni i potrafimy się dostosować do potrzeb klienta przy obopólnym zrozumieniu potrzeb i obowiązków.

Dokumentacja podatkowa Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, rejestrów VAT. Naliczanie zobowiązań budżetowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych. Przygotowanie sprawozdań fnansowych. Sporządzamy także roczne rozliczenia podatkowe dla osób indywidualnych.
Kadry i ubezpieczenia Kompleksowa obsługa kadrowa i ubezpieczeniowa. Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych związanych z zatrudnieniem. Prowadzenie akt osobowych oraz szkoleń BHP. Pomagamy klientom w otrzymaniu zaświadczeń o ustawodawstwie właściwym (tzw. A1).
Doradztwo podatkowe Właściciel biura jest doradcą podatkowym, wpisanym na krajową listę doradców podatkowych pod numerem 00078. Umożliwia to merytorycznie i formalnie udzielać wszelkich porad podatkowych. Doradca podatkowy ma uprawnienia reprezentowania podatników przed organami i sądami administracyjnymi.
Pozostałe
Spadki i darowizny Doradztwo oraz sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od spadków i darowizn.
PCC Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych.
Sprawozdania Sporządzanie sprawozdań finansowych orgnanizacji non-profit, w szczególności stowarzyszeń, fundacji, straży pożarnych itp.